Naše nová VÁNOČNÍ KOLEKCE již na e-shopu

ZÁKAZNÍCKY SERVIS: shop@lulis.cz

Ochrana osobních údajů

1. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen “OÚ”)

Správcem vašich osobních údajů je:

FashionShop.sk, s.r.o., Kúpeľná 6, 080 01 Prešov, IČ: 45 595 801, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka č .: 23395 / P (dále jen “provozovatel”).

Kontaktní údaje správce:

FashionShop.sk, s.r.o., Kúpeľná 6, 080 01 Prešov, IČ: 45 595 801, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka č .: 23395 / P (dále jen “provozovatel”).

email: shop@fashionshop.sk

Kontakt: +421 948 521 802

Dodržujeme pravidla a proto je ochrana vašich OÚ pro nás důležitá. OÚ zpracováváme ve smyslu těchto podmínek:

Udělením souhlasu se zpracováním OÚ na portálu www.lulis.cz poskytujete svůj souhlas vážný a svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle dotčené osoby (kupujícího) ve formě jednoznačně potvrzujícího úkonu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 , ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, a také podle ustanovení zákona č. 18/2018 Sb, ze dne 29. listopadu 2017 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění provozovateli (dále jen “GDPR a ZÁKON”.

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OÚ

Pokud jste nám poskytli OÚ, budou použity na následující účely:

2.1 E-shop – k uzavření a plnění kupní smlouvy, zpracování platby, dodání produktu, případně výkonu ostatních souvisejících činností (např reklamační a jiné povinnosti související s právními předpisy v oblasti ochrany spotřebitele), uzavřené prostřednictvím www.lulis.cz mezi provozovatelem a kupujícím. Pro vyřízení objednávky jste nám poskytli údaje jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo a vaše platební údaje. E -mail a tel. kontakt slouží i jako komunikační prostředek.

Na váš e-mail, budou zaslány informace jako potvrzení objednávky a průběžně informace o stavu objednávky.

Osobní údaje zpracováváme na právním základě (čl. 6/1 / b GDPR a ZÁKONA) zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba (kupující) nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotčené osoby ( kupujícího) (bod. 2. 1) t. j. jde o smluvní požadavek.

2.2 Marketing – pro marketingové účely, pokud jste udělili souhlas provozovateli a to odkliknutím opt in. Pod marketingovými účely se rozumí podpora prodeje, marketingové nabídky, newsletters, informace o produktech a novinkách. Marketingové informace jsou možné zasílat pouze registrovaným zákazníkům.

Pokud si zákazník nepřeje dostávat tyto nabídky, jednoduše nám napíše na shop@lulis.cz a my ho z newsletteru odhlásíme resp. vymažeme.

Provozovatel zpracovává OÚ na základě souhlasu dotčené osoby (čl. 6/1 / a GDPR a ZÁKONA).

3. REGISTRACE

Kupující má možnost se na stránce www.lulis.cz registrovat. Kupujícímu je umožněno nakupovat i bez registrace.

V případě, že se rozhodnete nakupovat prostřednictvím registrace, vaše OÚ budeme zpracovávat takto:

Své konto si chráníte heslem. Přihlášením do svého účtu získáte informace o svých objednávkách, můžete si upravovat své OÚ, jako nastavení zasílání newsletteru. Prosím, chraňte své heslo, provozovatel neodpovídá za zneužití hesla.

Pokud, jste si to však rozmysleli a nechcete být nadále registrován, kontaktujte nás prosím na shop@lulis.cz a Vaši registraci okamžitě vymažeme. Nakupovat na www.lulis.cz můžete kdykoliv i jako neregistrovaný kupující tedy host.

4. TŘETÍ STRANY

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Neonus, s.r.o. (Provozovatel ehsopového systému), firma Firmhosting, s.r.o. (Správce serverů), * Heureka Shopping s.r.o. (Zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti), DPD CZ s.r.o. (Přepravce zásilek), Slovenská pošta, a.s (přepravce zásilek), Česká pošta, a.s. (přepravce zasílek). OÚ kupujícího jsou zpracovávány, pouze za účelem plnění smlouvy a na nezbytnou dobu blíže uvedený v odst. 6. Doba zpracování.

* Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitky odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

5. MLADŠÍ 16 LET

Provozovatel v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby zákonně, pokud dotyčná osoba dovršila 16 let věku. Tento e-shop není přímo určen osobám mladším 16 let.

Provozovatel nezpracovává OÚ osob mladších 16 let. Při každém registrovaní / přihlášení, provozovatel žádá čestné prohlášení kupujícího. Tento e-shop není určen na nákup mladších 16 let.

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ode dne udělení souhlasu ve smyslu těchto podmínek až po dobu 10 let při splnění účelu plnění ze smlouvy odst. 2.1. (Týká se to účetních dokladů – faktury). Při neregistrované kupujících se osobní údaje z objednávky vymažou z administrativního systému e-shopu platformy po dvou letech od uskutečnění objednávky, avšak osobní údaje uvedené na faktuře potřebujeme k archivaci účetních dokladů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ode dne udělení ve smyslu těchto podmínek až po dobu 3 let při splnění účelu marketingových aktivit odst. 2.2.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ode dne udělení ve smyslu těchto podmínek až po dobu 3 let při splnění účelu věrnostního programu odst. 2.3, avšak Kč Pokud registrovaný kupující nebude aktivní 18 měsíců od posledního nákupu t. j. neuskuteční další nákup bude jeho konto automaticky vymazány.

7. PŘENOS DO TŘETÍ ZEMĚ

Provozovatel osobní údaje nepřenáší do třetích zemí. Všechna data jsou uložena na zabezpečených serverech v Evropské unii.

8. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVÁNÍ

Za účelem zkvalitňování marketingových kampaní, provozovatel využívá automatizované profilování. Profilováním pro Vás segmentů nabídku / y, které Vás mohou zajímat a jsou pro vás výhodnější. V případě profilování využíváme následující systémy Google Adwords.

Souhlas se nevyžaduje na základní sběr statistických údajů např. použitím měřícího kódu Google Analytics.

9. IP ADRESA

Je soubor čísel jednoznačně identifikující zařízení v počítačové síti.

IP adresu lze z hlediska ochrany osobních údajů označit za údaj týkající se identifikovatelné osoby.

IP adresa se stává osobním údajům pokud:

– IP adresa je osobním údajům, pokud ji zpracovává poskytovatel internetového připojení společně s jinou identifikací (jméno, email …).

– statické IP adresy využívány fyzickými osobami / jednotlivci je třeba považovat za osobní údaje.

–  dynamická IP adresa bude považována za osobní údaj v případě, kdy poskytovatel online služeb bude zpracovávat společně s dynamickou IP adresou i další identifikátory považovány za osobní údaje (např. jméno, příjmení, mail apod.).

V případě uchovávání IP adresy na webovém sídle (např. Redakční systém WordPress při komentářích) je nutné zvolit vhodný účel zpracování nebo použít pseudonymizáciu.

10. Bezpečný přenos DÁT

Vaše osobní údaje jsou bezpečně přenášeny díky šifrování. Systém kódování SSL (Secure Socket Layer) se nejčastěji využívá pro bezpečnou komunikaci s webovými servery. Osobní údaje v našich systémech jako i internetová stránka jsou zajištěny vhodnými technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, změně a dalšímu šíření dat prostřednictvím neoprávněných osob.

V případě, že jste i registrovaný na naší stránce www.fashionshop.sk, přístup k vašemu účtu máte pouze vy, proto dbejte abyste s těmito údaji nakládali důvěrně. Provozovatel neodpovídá za neoprávněné nakládání nebo zneužití hesla.

11. PRÁVA DOTČENÝCH SUBJEKTU (kupujícího)

Kupující má právo ve smyslu GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na přenositelnost údajů, (iv) právo namítat, (v) právo na odvolání souhlasu, (vi) právo na přístup k informacím.

Právo na opravu.

Kupující má právo, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávně OÚ, které se týkají jeho osoby a doplnění neúplných OÚ.

Právo na výmaz.

Kupující má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal OÚ, které se jí týkají. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat tyto OÚ, pokud je splněn některý z těchto důvodů:

– OÚ již nejsou potřebné pro účel, pro který se získal nebo zpracovával,

– dotyčná osoba odvolá souhlas ke zpracování OÚ alespoň na 1 konkrétní účel nebo souhlas je neplatný, pokud jeho poskytnutí vylučuje zvláštní předpis,

– dotyčná osoba namítá zpracovávání OÚ podle a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracovávání OÚ nebo dotyčná osoba namítá zpracovávání OÚ podle týká se to přímého marketingu včetně profilování,

– OÚ se zpracovávají nezákonně,

– je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo

– se OÚ získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dotyčná osoba má méně než 16 let.

Pokud provozovatel zveřejnil OÚ a je povinen je vymazat, je zároveň povinen přijmout přiměřená bezpečnostní opatření včetně technických opatření s ohledem na dostupnou technologii a náklady na jejich provedení, za účelem informování jiných provozovatelů, kteří zpracovávají OÚ dotčené osoby o její žádosti, aby tito provozovatelé vymazali odkazy na její OÚ a jejich kopie nebo odpisy.

Právo na přenositelnost údajů.

Kupující má právo získat OÚ, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto OÚ dalšímu provozovateli – prodejci, pokud je to technicky možné a pokud:

– se OÚ zpracovávají na základě souhlasu dotčené osoby, na základě smlouvy a na základě souhlasu dotčené osoby, který je neplatný pokud jeho poskytnutí vylučuje zvláštní předpis,

– zpracovávání OÚ se provádí automatizovanými prostředky.

Právo namítat

Kupující má právo namítat zpracovávání OÚ, které se jí týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem, provozovatel je povinen dotyčnou osobu výslovně upozornit na její práva nejpozději při první komunikaci s ní, přičemž informace o tomto právu musí být uvedena jasně a odděleně od jiných informací. Kupující své právo namítat může uplatňovat automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.

Odvolání souhlasu

Kupující má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním; před poskytnutím souhlasu musí být kupující o této skutečnosti informován. Kupující může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělil.

Právo na přístup k informacím.

Kupující má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají OÚ, které se jí týkají. Pokud provozovatel takové OÚ zpracovává, kupující má právo získat přístup k těmto OÚ a informace o:

-účelu zpracování OÚ,

-kategorii zpracovávaných OÚ – v našem případě jsou to běžné OÚ, provozovatel nezpracovává zvláštní kategorii OÚ,

-identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být OÚ poskytnuty, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,

-době uchovávání OÚ; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,

– právě požadovat od provozovatele opravu OÚ týkajících se kupujícíHO, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracovávání OÚ

– právu podat návrh na zahájení řízení,

– zdroji OÚ, pokud osobní údaje nebyly získány od kupujícího,

– existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování v těchto případech poskytne provozovatel kupujícímu informace zejména o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání OÚ pro kupujícího.

Provozovatel je povinen poskytnout na základě této žádost informace do 30 dnů od doručení této žádosti. Tuto lhůtu může provozovatel prodloužena o dalších 60 dní, o odkladu vás budeme informovat.

Za opakované poskytnutí OÚ, o které kupující požádá, může provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Provozovatel je povinen poskytnout OÚ kupujícího způsobem jakým požádal nebo podle jeho požadavky.

Provozovatel si vyhrazuje právo kupujícího verifikovat, a zjistit, zda jde o konkrétního kupujícího. Verifikace spočívá v poskytnutí dodatečných informací např. prostřednictvím kontrolních otázek. Verifikace je důležitá z hlediska poskytnutí informací o OÚ, které provozovatel zpracovává ochrany osobních údajů.

Právo podat návrh na zahájení řízení kupujícím.

Kupující může podat návrh na zahájení řízení ve smyslu § 100 Zákona, pokud je přímo dotčen na svých právech, návrh musí obsahovat kdo jej podává, proti komu návrh směřuje s předmětem návrhu s označením práv, které měly být při zpracovávání osobních údajů porušeno, důkazy.

Vzor návrhu bude zveřejněn na webové stránce Úřadu pro ochranu osobních údajů, Hraniční 12, 820 02 Bratislava. Úřad posoudí podnět do 30 dnů, rozhodne do 90 dnů nebo lhůtu může přiměřeně prodloužit.

12. COOKIES

12.1V souladu s § 55 odst. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů si Vás dovolujeme informovat o používání cookies a upoutat Vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

Tyto zásady obsahují informace o tom, jak provozovatel používá soubory cookie a podobné technologie (dále jen “cookies”).

12.2 Co jsou cookies?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory “cookies”, které používáme, nepoškozují váš počítač.

12.3 Druhy cookies.

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit jejich vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah.

Na stránce www.lulis.cz mohou být použity dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkách používáme několik typů cookies.

Základní soubory cookies

Tyto soubory cookies tvoří základ pro provoz našich webových stránek a umožňují používání základních funkcí, jakými jsou například zabezpečené oblasti nebo online platby. Základními cookies jsou např. zapamatování přihlášení, umožnění přístupu k zabezpečeným oblastem bez nutnosti opětovného přihlášení, předvyplnění formulářů apod. Bez těchto cookies nemůžeme poskytovat služby, které tvoří základ našich stránek. Pokud tyto cookies zakážete, nebudeme moci zaručit bezchybný chod stránek.

Provozní cookies

Pomocí provozních cookies shromažďujeme statistické informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Tyto technické informace nám např. řeknou, na které části webové stránky jste klikli, kterou stránky jste navštívili naposledy apod. Tyto cookies nám slouží k analýze a vylepšování našich webových stránek z hlediska obsahu, výkonu a designu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme vám zaručit bezchybný chod našich stránek.

Soubory cookies třetích stran

Na stránkách www.lulis.cz jsou propojení a integrovaný obsah z jiných webových stránek. Proto mohou být během používání našich webových stránek vytvořené soubory cookies, které nepodléhají kontrole www.lulis.cz. Jde například o případ, pokud prosvětlováno webová stránka používá nástroj pro analýzu nebo marketingovou automatizaci od třetí strany (například nástroje společností Google) nebo zobrazuje obsah webových stránek třetí strany, např. YouTube nebo Facebook. To má za následek přijetí souborů cookie od těchto služeb třetích stran. Provozovatel nemůže mít kontrolu nad ukládáním ani přístup k těmto souborům cookie. Pokud chcete vědět, jak tyto třetí strany používají soubory cookie, pozorně jsou zásady ochrany soukromí a zásady používání souborů cookie těchto služeb.

12.4 Nechci využívat cookies, jak to změnit?

Cookies, které se na www.fashionshop.sk používají, si můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči. Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické zapnuté cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení.

Instrukce na změnu cookies najdete v pomoci každého prohlížeče. Pokud používáte různé zařízení pro přístup k stránkám (např. Počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Cookies můžete v prohlížeči odstranit jednotlivě nebo všechny najednou a to buď přímo (pokud ví kde jsou uloženy) nebo pomocí prohlížeče.

13. MÁTE DOTAZY?

V případě, jakýchkoliv dotazů nebo připomínek týkajících se zpracování osobních údajů, nás můžete kontaktovat, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktní údaje správce:

Kontaktní údaje: e-mail: shop@lulis.cz

14. Závěrečná ustanovení

Tyto informace nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.05.2018. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit v případě změny zpracování OÚ ve společnosti a v případě legislativní změny.

Buďte mezi prvními informováni o slevách, novinkách a akcích


doprava zdarma při nákupu nad 1500 kč
60 dní na vrácení zboží
bezpečná platba na dobírku nebo platební bránou
rádi poradíme, pomůžeme
pravidelné novinky a slevy